Thuốc Agiosmin

Số đăng ký: VD-13751-11

Dạng bào chế: hộp 4 vỉ x 15 viên nén dài bao phim

Đói gói: hộp 4 vỉ x 15 viên nén dài bao phim

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: