Thuốc Biraxan

Số đăng ký: VD-11519-10

Dạng bào chế:

Đói gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên, hôph 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: