Thuốc Donox 30 mg

Số đăng ký: VD-14004-11

Dạng bào chế: hộp 2 vỉ x 14 viên bao phim phóng thích kéo dài

Đói gói: hộp 2 vỉ x 14 viên bao phim phóng thích kéo dài

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: