Thuốc Glitacin 250mg

Số đăng ký: VN-9844-10

Dạng bào chế: Viên nén bao phim

Đói gói: Hộp 1 vỉ nhôm/PVC x 10 viên

Nhà sản xuất: S.J&G Fazul Ellahie (Pvt.) Ltd. - PA KÍT XTAN

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: S.J&G Fazul Ellahie (Pvt.) Ltd. - PA KÍT XTAN