Thuốc Kosvita (nsx2: Su-heung capsule Co., Korea)

Số đăng ký: VN-12587-11

Dạng bào chế: Viên nang mềm

Đói gói: Hộp 20 vỉ x 5 viên

Nhà sản xuất: New Gene Pharm Co. Inc - HÀN QUỐC

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: New Gene Pharm Co. Inc - HÀN QUỐC