Kosvita (nsx2: Su-heung capsule Co., Korea)

Nhà sản xuất:

New Gene Pharm Co. Inc - HÀN QUỐC

Thành phần:

Thành phần: Dibasic calcium phosphate, calcium gluconate, ergocalciferol
Hàm lượng: 331mg;162mg;333UI

Tra cứu thành phần:

Có thể bạn muốn xem

No map in the current tab

©Từ điển tra cứu thông tin thuốc và biệt dược 2013
Thông tin thuốc, biệt dược mang tính tra cứu, không thay thế chỉ định của bác sĩ