Thuốc Medixam

Số đăng ký: VN-14538-12

Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch

Đói gói: Chai chứa 60ml hỗn dịch sau khi pha

Nhà sản xuất: M/s. Medex Laboratories - ẤN ĐỘ

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Thương mại Hà Lan - VIỆT NAM