Thuốc Minh mục địa hoàng

Số đăng ký: VNB-2355-04

Dạng bào chế: Hoàn mềm

Đói gói: Hộp 10 hoàn, 24 hoàn mềm

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: