Thuốc Paralys 2,5mg/ml

Số đăng ký: VNA-3604-05

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm

Đói gói: Hộp 10 ống x 1ml dung dịch tiêm

Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: