Thuốc Sancoba

Số đăng ký: VN-9853-10

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt

Đói gói: Hộp 1 lọ 5ml

Nhà sản xuất: Santen Pharm Co., Ltd - NHẬT BẢN

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Santen Pharm Co., Ltd - NHẬT BẢN