Thuốc Targinos 200

Số đăng ký: VD-10743-10

Dạng bào chế:

Đói gói: Hộp 6 vỉ, 12 vỉ, 20 vỉ x 5 viên nang mềm

Nhà sản xuất: Công ty Liên Doanh Dược phẩm Mebiphar - Austrapharm - VIỆT NAM

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: