Troysar AM

Nhà sản xuất:

Troikaa Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ

Thành phần:

Thành phần: Losartan Potassium, Amlodipine besilate tương đương 5mg Amlodipin
Hàm lượng: 50mg; 5mg

Tra cứu thành phần:

thuoc goc

Có thể bạn muốn xem

No map in the current tab

©Từ điển tra cứu thông tin thuốc và biệt dược 2013
Thông tin thuốc, biệt dược mang tính tra cứu, không thay thế chỉ định của bác sĩ