Thuốc Zenbitol

Số đăng ký: VN-11445-10

Dạng bào chế: Viên nang mềm đặt âm đạo

Đói gói: Hộp 1 vỉ x 7 viên

Nhà sản xuất: Gelnova Laboratories (I) Pvt., Ltd. - ẤN ĐỘ

Nhà phân phối:

Nhà đăng ký: Yeva Therapeutics Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ